Home » Vereniging » Het Bestuur

Het huidige bestuur

Het bestuur van de Ned. PKU vereniging als volgt samengesteld:

David Abeln, Voorzitter

Rick van Gorp, Vice-voorzitter

Ron Vos, Penningmeester

Ralph van Rijswijk, Secretaris

Bart Arents, algemeen bestuurslid

Scroll to Top