Home » Vereniging

De Nederlandse PKU Vereniging is een actieve patientenvereniging. Omdat PKU niet veel voorkomt (ongeveer 10-15 PKU baby’s per jaar) zijn we een relatief kleine vereniging. We hebben een kleine 500 leden en een groot aantal donateurs die onze vereniging financieel steunen.

Klik op bovenstaande menu om te lezen wat wij als vereniging doen voor de PKU-ers.

We hebben een Wetenschappelijke Advies Raad, onder leiding van Prof. Dr. F.J. van Spronsen (UMCG).

Het bestuur wordt gevormd door:
David Abeln – voorzitter
Rick van Gorp – vice voorzitter
Ron Vos – penningmeester
Ralf van Rijswijk – secretaris
Bart Arents – algemeen bestuurslid

Scroll to Top