Het huidig bestuur

Op dit moment is het bestuur als volgt samengesteld:

Peter Niesen, Voorzitter

Ron Vos, Penningmeester

Secretaris: vacant

David Abeln, buitengewoon bestuurslid